Thay đổi tên Official Account Zalo

Zalo

Mục tiêu: cần thay đổi tên Official Account Zalo

Đầu tiên cần đăng nhập vào tài khoản Official Account Zalo. Địa chỉ: https://oa.zalo.me

Official Account Zalo
Official Account Zalo

 

Tiếp tục chọn thẻ “Thông tin chung” để điều chỉnh hoặc thay đổi.

Thay đổi trong phần thông tin chung
Thay đổi trong phần thông tin chung

 

Sau khi thay đổi xong, save lại, chúng ta sẽ thấy trạng thái của tài khoản hiển thị “Đang duyệt”, chờ khoảng 24 – 48 giờ sau tài khoản sẽ được Zalo duyệt với tên và thông tin mới.

Trạng thái tài khoản
Trạng thái tài khoản

 

Chúc bạn thành công!

9 thoughts on “Thay đổi tên Official Account Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.